We leven in een meer dan fascinerende tijd. Door de toenemende kracht van steeds gebruiksvriendelijker online apparaten en toepassingen, wordt transparantie bij organisaties steeds meer afgedwongen. En hierdoor wordt net zo vanzelf uiteindelijk iedere organisatie gedwongen om werkelijk maatschappelijk verantwoord te opereren. De drie ontwikkelingen zijn in de praktijk één macht die de vanzelfsprekende macht van de bestaande orde langzaam maar maar zeker afbreekt.

Iedereen wordt machtiger, en kwetsbaarder tegelijkertijd

Elk nieuw online apparaat maakt telkens juist het gewone individu machtiger ten opzichte van de bestaande machten: grote bedrijven, overheden, instanties etc. Als ik een vrachtwagen iets raars zie lozen, dan maak ik daar gewoon even een fotootje van en die is een paar minuten later ook net zo makkelijk online gezet. Als ik kleding koop bij een merk dat er de mond vol van heeft dat het zo begaan is met mens en milieu en daar blijkt vervolgens sprake te zijn van kinderarbeid, dan is dat merk binnen een paar uur stuk en zo goed als niet meer te repareren. Als overheden hun eigen volk onderdrukken, dan hebben ze tegenwoordig een echt kiezersprobleem. Iedereen doet meer en meer mee in steeds makkelijker in no time te beschadigen reputatiediscussies, die helaas in het ouderwetse tempo hersteld moeten worden als ze een keer goed geraakt zijn.

Gek genoeg wordt de gevestigde macht ook steeds sterker, door diezelfde online power. Onze eigen data wordt door bedrijven via alles wat gratis is onbeschaamd aan elkaar geknoopt, onze privacy is geen klap meer waard en het monster van de financiele macht lijkt door geen enkele macht meer in de hand te houden. Maar ik durf de stelling wel aan: de macht van het individu groeit harder dan dat van de grote corporaties, instellingen en overheden.

Gewone merken en gewone bedrijven kunnen er al niet meer onderuit. Die moeten nu allemaal echt transparant en maatschappelijk verantwoord opereren want anders zijn ze binnen een paar jaar niet meer in business. Alles wat te maken heeft met zorg komt hier snel achteraan. De patiënt is mondig, de client zoekt lotgenoten, en creëert zo, zelfs waar hij of zij nog niet voor de aanbieder mag kiezen steeds meer macht. Overheden worden ook kwetsbaar, want de burger blijft zich ook buiten verkiezingstijd steeds meer op issues met zaken bemoeien en de enige macht die steeds machtiger lijkt te worden is het financiële monster. Dit opereert inmiddels wereldwijd, los van welke controle dan ook, maar ook daar zie ik scheuren. Straks zijn we met onze mobile apps en sociale netwerken zo machtig, hebben we banken dan überhaupt nog nodig?

En zo durf ik ook de stelling aan dat iedere organisatie door deze mix van online en transparantie in het hart van haar business/reden van bestaan zal worden geraakt. Ieder bedrijf of merk dat ergens over liegt, of, nog simpeler, wel preekt, maar niet doet, is in het bij online behorende tempo uiteindelijk ten dode opgeschreven.

Ja maar.. is dit niet wat heel erg idealistisch?

Ja, dit is een heel idealistische manier van kijken, die ook helemaal past bij iemand die al vanaf de jaren 90 gefascineerd is door hoe snel en hoe ingrijpend online het dagelijks leven verandert, maar toch ook nooit zoals het door de idealisten werd voorspeld. Het mooiste voorbeeld is die pratende koelkast. Die is er nog steeds niet. Maar we zetten nu mooi wel ons eigen huis gewoon op internet, als we het willen verkopen en platenwinkels bestaan bijna niet meer. Natuurlijk hebben grote merken en machtige multinationals enorme macht om mening te vervormen, maar dat neemt niet weg dat er aan wordt geknaagd en dat die organisaties die niet ‘meebewegen’ ten dode opgeschreven zullen zijn, dus dat er in ieder geval sprake is van een enorme shake up van oude macht.

Meer dan ooit zal alleen wat echt (gemeend) is, overleven

Meer dan ooit moet je echt menen wat je doet, vanuit het hart, de kern, en moet die kern zich bewust zijn van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, op alle vlakken: milieu, mens en hoe je winst tot stand komt of hoe je belastinggeld uitgeeft en hier ten allen tijde transparant en klantgebaseerd over willen communiceren. En ja, dat dat soms vol slagen en stoten gaat neemt niet weg dat ik de ontwikkelingen  zelf prachtig vind.