[vc_row][vc_column][az_box_icon icons_select=”boxed_version” title=””]

Het begrip groen gaat voor mij zowel over duurzaam als over natuur. En, het gaat voor mij ook vooral over planten omdat ik denk dat wij mensen daar de meeste blinde vlekken hebben. Het is in mijn ogen niet mogelijk  om goed voor mensen en (zoog)dieren te zorgen als we niet leren handelen naar de toch echt ijzeren wetten van de natuur.  Op de een of andere gekke manier denken  veel mensen dat economische wetten (geheel door ons en onze logica geconstrueerd) belangrijker zijn en harder straffen dan natuurlijke wetten. En, nog gekker, het lijkt er op dat deze zelfde mensen echt denken dat dit wonderlijke gedrag zonder gevolgen zal blijven.

Wetten van de natuur worden gemarginaliseerd

Natuurlijk is er discussie over wat dan de wetten van de natuur zijn, maar de discussiepunten zijn feitelijk marginaal. Dat het niet slim is om plastic zo af te voeren naar open water is geen onderwerp van discussie, maar toch gebeurt het elke dag. Want de economische wetten bepalen dat het duurder is om het op te lossen dan om het maar zo te laten? Dat er constant verarming van biodiversiteit optreedt door divers menselijk gedrag wordt best wel door iedereen onderkend als ‘erg‘, maar zodra er zaken als banen en consumententarieven mee gemoeid zijn, gaan bomenkap en bosbranden en uitputting van natuurlijke bronnen gewoon door. Natuurlijk komen er wel wat logo’s en keurmerken, maar daarmee draai je de kernlogica nog niet om: dat menselijke wetten en regels en de ‘profit’gedachte de kern van het handelen vormen en  veel zwaarder wegen dan de natuurlijk veel belangrijker wetmatigheden van de natuur. Ik snap dat de onmiddellijke pijn van verlies aan inkomen aanvoelt als een daadwerkelijke wetmatigheid, dat doet het voor mij ook, maar dat neemt niet weg dat we het hier nog steeds over menselijke constructen hebben, waar we als menselijke groep de pijn ook heel anders kunnen verdelen. De enorme ecologische ramp is irreversibel. De aarde zal wel overleven, maar of wij het als soort doen is een veel grotere vraag.

Begin bij de aarde

En daarom is groen belangrijk. Het letterlijk vergroenen van de aarde is volgens mij het allerbelangrijkste dat we moeten doen om nog iets te dempen van de enorme sociale- en natuurrampen die wij op dit moment als mensheid al aan het veroorzaken zijn. Of het nu om klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, het steeds groter wordend vluchtelingenprobleem, vervuiling of waterschaarste gaat, het zijn allemaal deelaspecten van een aarde die mishandeld wordt door mensen die de weg kwijt zijn. En zolang we de aarde mishandelen, zullen we echt nooit of te nimmer in staat zijn om mensen veiligheid en genoeg voedsel te bezorgen. Andersom is gelukkig ook waar. Als we voor de aarde gaan zorgen, ontstaat er weer balans en is overvloed een realistisch te verwachten uitkomst.

[/az_box_icon][/vc_column][/vc_row]